INFORMACE O PROMÍTÁNÍ PRO ŠKOLY


VELMI ÚSPĚŠNÝ, NEJBOHATŠÍ A NEJPESTŘEJŠÍ CESTOVATELSKO-GEOGRAFICKÝ PROJEKT AUTORŮ KATEŘINY & MILOŠE MOTANI.

 • MULTIMEDIÁLNÍ, DYNAMICKÁ A VELMI ATRAKTIVNÍ PROJEKCE S ŽIVÝM KOMENTÁŘEM AUTORŮ
  PROŠPIKOVANÁ CESTOVATELSKÝMI PŘÍBĚHY


 • SOUTĚŽ A LOSOVÁNÍ O CENY

 • UKÁZKA ARTEFAKTŮ

 • BESEDA S AUTORY

 • PRODEJ KNIH, FOTOGRAFIÍ A RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ

 • VELMI BOHATÝ VÝBĚR NEJRŮZNĚJŠÍCH TÉMAT

 • KAŽDÝ ROK 1-2 NOVÁ PÁSMA Z TĚCH NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH KOUTŮ NAŠÍ ZEMĚ

 • SPECIÁLNÍ PROJEKCE TAKÉ PRO I. STUPEŇ ZŠ

KOUZELNÁ PLANETA je vzdělávací multimediální cestovatelsko-geografický projekt velmi známých autorů Kateřiny a Miloše MOTANI.

Je určený pro žáky II. stupně základních škol, pro studenty gymnázií a všech dalších typů středních škol včetně učilišť.
Autoři jako jediní v ČR promítají s velkým úspěchem také pro děti z I. stupně základních škol, pro které připravili ke každému tématu speciální program.

Projekt KOUZELNÁ PLANETA vychází z průžezových témat a nabízí školám netradiční a unikátní způsob jejich zpracování.

Pásma v sobě slučují hned několik výukových předmětů - multikulturní a globální výchovu, zeměpis, přírodopis, dějepis, český jazyk, výtvarnou a hudební výchovu, čímž vychovává žáky k myšlení v globálních souvislostech.
V pásmech je kladen velký důraz na ochranu přírody, zachování kulturního dědictví a lidských hodnot.
Samotné sestavení programu - práce s fotografickým a filmovým materiálem, informacemi, hudbou, reklamou a beseda - je ukázkou mediální výchovy.
CHARAKTERISTIKA A OBSAH ŠKOLNÍCH PROJEKCÍ

Kateřina a Miloš MOTANI zavedou žáky a studenty v průběhu šedesáti minutového promítání do těch nejzajímavějších zemí a na nejúžasnější místa naší planety. Podělí se také o své nespočetné zkušenosti a nejrůznější úsměvné, romantické, napínavé i dobrodružné cestovatelské zážitky.
Dynamické audiovizuální pásmo sestavené z úchvatných fotografií a videosekvencí je doprovázené živým zasvěceným komentářem cestovatelů samotných, podmanivou i rytmickou hudbou, autentickými zvukovými i hudebními záznamy. Jejich fotografie překvapí diváka nejen svojí vysokou technickou kvalitou, ale také neopakovatelnou atmosférou, grafikou či umně zachycenými okamžiky. Vložená videa dodávají pásmu ten potřebný dynamický náboj. Pásma jsou velmi živě zpracovaná. Jejich styl filmování je tak autentický a jedinečný, že si diváci připadají, jako by byli sami na cestě.
V rámci soutěže o ceny pak přednášející vyzkouší velmi hravou formou pozornost a znalosti dětí.
Během ukázky artefaktů a besedy se žáci dozví další informace o dané zemi, o zvířatech, o cestě, zvládání těžkých situací a problémů.

Projekt dělaný SRDCEM a s VELKOU LÁSKOU, s OBROVSKÝM a NEUTUCHAJÍCÍM NADŠENÍM a MAXIMÁLNÍM NASAZENÍM.

PROJEKT KOUZELNÁ PLANETA DĚTI VELMI BAVÍ - pokud to čas dovolí, protáhne se program často na více než 120 minut :-).

 • Pásma v sobě slučují hned několik výukových předmětů - multikulturní a globální výchovu, zeměpis, přírodopis, dějepis, český jazyk, výtvarnou a hudební výchovu.
 • Audiovizuální pásma prezentovaná s vrozenou pedagogickou zručností jsou velmi pestrá - mluví se o zemi jako takové, o krajině, geologii, rostlinách, zvířatech, lidech a kultuře.
 • Jsou prošpikovaná úsměvnými, romantickými, napínavými i dobrodružnými cestovatelskými příběhy.
 • Mladý divák uslyší také skutečné osobní příběhy tamních obyvatel.
 • V pásmech je kladen velmi velký důraz na ochranu přírody, zachování kulturního dědictví a lidských hodnot. Dotýká se také problémů dané země.
 • Nenásilnou, hravou, atraktivní a přitom výchovnou formou se žáci dozví hodně zajímavostí o vzdálených zemích, co by se jinde nedozvěděli.
 • Autoři velmi rádi sami objevují, a tak vyhledávají s oblibou málo známé lokality a utajené přírodní klenoty.
 • Vybírají si stále nová a různorodá témata, různé typy zemí a krajiny, různé kultury.
 • Údaje konzultují autoři s odborníky, vědci, biology, pedagogy.
 • Jejich velmi osobitý pohled a jedinečná velkoplošná projekce dělá z představení neopakovatelný zážitek, na který se dlouho vzpomíná.
 • Všechna pásma jsou naprogramována ve špičkovém programu, který má překvapující možnosti zobrazení fotografie a videa, stejně tak hudební a zvukové produkce. Umožňuje kromě běžného prolínání také rafinované promítání obrazu v obraze, zoom, pohyb kamery, čehož autoři při sestavování svých multimediálních pásem velmi umně a přitom nenásilně využívají.
 • Kateřina a Miloš MOTANI svá časově a technicky náročná pásma připravují a prezentují od základu sami - od přípravy cesty, vyhledávání a sbírání informací, fotografování, filmování, psaní scénáře, programování až po samotnou prezentaci.
 • Přednášku komentují autoři osobně. Zásadně nevyužívají žádné jiné komentátory. Pouze sám autor a cestovatel je totiž schopný divákovi autenticky předat co nejvíce informací, vyprávět další zážitky, postřehy a své pocity. Dovede také co nejlépe poradit.
 • Besedy jsou u malých diváků velmi oblíbené a bez autora se zkrátka kvalitní beseda neobejde.
 • Autoři se snaží destinaci přiblížit také ukázkou různých artefaktů, každý si tak může na Madagaskar, Afriku, Chile, Mexiko, Thajsko, Brazílii, Keňu, Ugandu … "sáhnout vlastníma rukama".
 • Kateřina velmi vyniká svým kladným přístupem a láskou k dětem. Díky svému obrovskému nadšení a vlastní hravé povaze ji děti zbožňují a pozorně naslouchají jejímu vyprávění.
 • Miloš se pak stará hlavně o kvalitní technické zázemí.
 • Autoři si zakládají na maximální možné kvalitě ve všech směrech, včetně fotografické a promítací techniky.
 • Jejich veškerá práce je na velmi vysoké profesionální úrovni.
 • Každé lokalitě věnují v terénu minimálně dva měsíce času, sestavování každého pásma trvá další tři až čtyři měsíce intenzivní práce.
 • Školy mají na výběr různá témata. Je možné kdykoli objednat i starší pásma.
 • Pro I. stupeň připravili autoři ke každému tématu speciální 60 minutové pásmo upravené pro danou věkovou kategorii - tedy více příběhů, více videí a více zvířat.
 • Autoři připravují pro každý školní rok jedno až dvě nová pásma z těch nejúchvatnějších koutů naší Země.
 • Publikují nespočetné ČLÁNKY a FOTOREPORTÁŽE v nejpřednějších geografických i společenských časopisech a na webech.
 • Vydali také obrazové KNIHY a KALENDÁŘE.
 • Mají za sebou desítky VÝSTAV.
 • Jejich práce je ceněná i v zahraničí.
 • Jejich multimedální diashow ČILE PO CHILE získalo na prestižním rakouském festivale EL MUNDO 2012 velmi významné ocenění jako 3. nejlepší přednáška. Tohoto festivalu, který se již po 14. konal v rakouském Judenburgu, se účastní ti největší dobrodruhové a cestovatelé z Rakouska, Německa, Švýcarska i jiných zemí. EL MUNDO TROFEJ platí v německy mluvících zemích jako "OSKAR na cestovatelské a světoběžnické scéně".
 • O jejich tvorbě natáčela dokumentární pořad také rakouská televize ORF.

Hlavní část programu tvoří 60 minutová velmi atraktivní a dynamická PROJEKCE doprovázená živým komentářem autorů.

Na každou školní projekci navazuje přibližně 15 minutová, velmi oblíbená SOUTĚŽ a napínavé LOSOVÁNÍ O CENY.

Dle časových možností je součástí programu také prezentace zajímavých ARTEFAKTŮ a PŘÍRODNIN charakteristických pro vybranou lokalitu, které je možné si blízka prohlédnout i osahat.

Podle času navazuje na program doplňující, opět velmi oblíbená BESEDA S AUTORY, kde mají žáci a studenti prostor pro veškeré své zvídavé otázky, a které často neberou konce.

Na konci představení je možné zakoupení KNIH, originálních FOTOGRAFIÍ a rukodělných výrobků autorů Kateřiny a Miloše MOTANI, ale také upomínkových předmětů z cest - přímo z AFRIKY, AMERIKY a ASIE.
HISTORIE A ROZSAH PROJEKTU KOUZELNÁ PLANETA

Projekt autorů Kateřiny a Miloše MOTANI je velmi komplexní. Jeho historie sahá až do roku 1996, kdy se autoři vydávají na svoje první větší daleké cesty. Od tohoto roku se Kateřina a Miloš MOTANI naplno věnují cestování a cestovní fotografii.
V následujícím období pořádají své nespočetné fotografické VÝSTAVY v České republice a v Rakousku.
Brzy poté začínají také pravidelně publikovat FOTOREPORTÁŽE v nejrůznějších geografických, fotografických i společenských časopisech.
Mimořádný ohlas získávají svými poněkud neobvyklými a velmi působivě zpracovanými MULTIMEDIÁLNÍMI CESTOVATELSKÝMI PROJEKCEMI. Od roku 2006 pořádají s velkým úspěchem rozsáhlá diashow-turné po mnoha městech České republiky.
V roce 2011 Kateřina a Miloš MOTANI odstartovali velmi úspěšný a rozsáhlý projekt KOUZELNÁ PLANETA - PROMÍTÁNÍ PRO ŠKOLY.
Autoři vydávají rovněž OBRAZOVÉ KNIHY a KALENDÁŘE.
COPYRIGHT © 2002-2021 Kateřina & Miloš MOTANI
Website designed and managed by Motani